Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

Mobilitetsstöd för nordiska och baltiska tjänstemän i 2015 kan ansökas

26.01.15 | Nyhed
Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för offentlig förvaltning ger finansiellt stöd till statstjänstemän och annan personal inom den offentliga sektorn för att genomföra studiebesök och göra praktik samt för fortbildning och nätverksaktiviteter i regionen med syftet att effektivisera samarbetet mellan ministerier, regionala myndigheter, städer och kommuner i de Nordiska och Baltiska länderna. Sista ansökningsdatum är den 30 mars 2015.

Sedan 2015 täcker finansieringsstödet 60 procent av projektkostnader för resor, boende och dagtraktamenten. En av de viktigaste förutsättningarna för att få stöd av programmet är deltagande av minst tre NB8 länder (Estland, Island, Litauen, Lettland, Norge, Sverige, Finland, Danmark) i det planerade projektet.

Ansökningsprocessen är enkel och elektronisk, se närmare www.nb8grants.org. Enligt programmets koordinator Madis Kanarbik bör man dock börja med förberedelserna till projektet i god tid, eftersom sökandet efter projektpartners kan ta längre tid än man tror.

- En möjlighet för sökning av samarbetspartners är att använda sökfunktionen på programmets hemsida www.nb8grants.org. Här kan man både lämna sin egen intresseanmälan och se på andras, uppmuntrar Kanarbik.

2014 fördelades programbudgeten på nära 300 000 euro mellan 69 projekt. En framgångsrik sökande var Solna stad från Sverige, med ett projekt som handlade om skolavhopp, arbetslöshet och utanförskap bland ungdomarna i Norden och Baltikum. Enligt förvaltningschefen för Solnas barn- och ungdomsförvaltning Anne Rönnberg bidrar projektet till ett framgångsrikt arbete mot 2020-målen i Europa och hjälper att öka Östersjöområdets konkurrenskraft.

- Programmet överträffade våra förväntningar”, berättar Rönnberg. Finansieringsstödet går precis till de aktiviteter som behövs för att kunna dra igång ett samarbete med partners från andra länder.

För närmare information och ansökning se programmets hemsida www.nb8grants.org.