Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

PTP-tjänstgöring på Åland

Vid praktik inför psykologexamen i Sverige ska en viss tid av handledd praktik genomföras. I Sverige finns kravet att en del av praktiken ska ske inom Sverige.

Åland har på samma sätt som Sverige möjlighet att ge den handledda praktik som krävs, dock väljer många bort Åland som praktikort då kravet att viss del ska genomföras i Sverige finns. Att välja två orter istället för en blir en hämmande faktor att välja Åland.

Information

Serienummer
19-025
Berørte lande
Åland
Kategori
Utbildning
Hvilket land kan løse problemet?
Norden
Status
Afskrevet
Prioriteret af grænsehindringsrådet
Nej
Eksempel

Det finns tre kända fall där man gjort PTP-tjänstgöringen på Åland och då har man kunnat tillgodoräkna sig den för en examen i Finland via Valvira som är tillstånds- och tillsynsmyndighet för social- och hälsovård i Finland. Med en examen från Valvira har man sedan kunna få ett godkännande i Sverige.

Åländska representanter som varit på rekryteringsmässor i Sverige har mött psykologstuderande som uttryckt sin oro över att de inte vet om de får sin PTP godkänd vid praktik på Åland, och man avstår då från praktik på Åland.

Hvem påvirkes af problemet/hvem er berørt

Åländska skolor, psykologer som vill tjänstgöra på Åland samt skolelever till följd av psykologbrist.

 

Løsningsforslag

Socialstyrelsen i Sverige skulle kunna lösa problemet genom förtydligande av regelverket i förhållande till tjänstgöring på Åland, så att tjänstgöring under handledning på Åland godkänns på samma sätt som motsvarande tjänstgöring i Sverige utan krav om att viss tid måste ske i Sverige.

PTP-tjänstgöring på Åland är en viktig kanal för rekrytering av svenskspråkiga psykologer till bland annat de åländska skolorna. Motsvarande praktik för AT-läkare, vilket till fullo godkänner Åland som praktikort, visar att viljan att ta anställning på Åland efter utbildningen är större.

Gränshindret är avskrivet sedan 2020. Frågan får anses tillfälligt avskriven då det finns oklara frågor mellan Åland och Finland som bör klaras ut. Det skiljer mellan Sveriges och Finland tolkning kring hur en praktikant får vara verksam och vad en handledd praktik innebär. Finland tilllåter inte att praktikanten jobbar på egen hand i samma utsträckning som den svenska praktiken förutsätter.

Sidst revideret af
Åland, 27.8.2019
Contact information