Topmøde på sessionen: Nordens rolle i fremtiden

13.10.22 | Nyhed
Session 2022
Fotograf
Istock
Hvordan skal Norden i fremtiden agere i en verden præget af sikkerhedsudfordringer, pres på demokratiske værdier samt en akut energi- og klimakrise? Det vil være omdrejningspunkterne, når Nordisk Råds medlemmer afholder topmøde med de nordiske statsministre på Nordisk Råds 74:e session i Helsingfors.

Topmødet på Nordisk Råds 74:e session den 1.11 i Helsingfors har fokus på Norden i fremtiden. Dels når det handler om Nordens rolle i den globale verden, vi er en del af. Her vil fokus være på den sikkerhedssituation, der er opstået på baggrund af Ruslands aggression i Ukraine. Der vil også være fokus på klimaet og den energikrise, der allerede nu mærkes i de nordiske hjem og virksomheder. I forhold til det interne samarbejde i Norden vil drøftelserne handle om forsyningssikkerhed, grænseudfordringer og velfærdsmodellens fremtid. En model, som COVID19 satte under voldsomt pres. Topmødet er en del af det fremtidskonvent, som det finske præsidentskab i Nordisk Råd har besluttet for 2022.  

De nordiske borgere har talt

For Erkki Tuomioja, præsident for Nordisk Råd og Lulu Ranne, vicepræsident i Nordisk Råd har det været ambitionen at involvere de nordiske borgere i bestræbelserne på at finde de bedste løsninger for et fremtidigt Norden.

- Jeg håber, at Finlands præsidentskab kan gøre det mere konkret og effektivt og komme tættere på borgerne. I Norden må vi også arbejde sammen for at styrke vores økonomiske modstandskraft. Uden en holdbar økonomi har ingen mulighed for at tage vare på de nordiske borgeres tryghed og velfærd, har Lulu Ranne, vicepræsident i starten af året fastslået.
Som et led i at komme tættere på borgerne har Nordisk Råd på samtlige demokratifestivaler hen over sommeren inviteret borgere og fagspecialister ind til en fejring af Nordisk Råds 70års jubilæum og en drøftelse af, hvad Norden bør fokusere på i fremtiden. I toppen ligger bl.a. temaerne; klima, grænseudfordringer og sikkerhed. 

Jeg håber, at Finlands præsidentskab kan gøre det mere konkret og effektivt og komme tættere på borgerne. I Norden må vi også arbejde sammen for at styrke vores økonomiske modstandskraft. Uden en holdbar økonomi har ingen mulighed for at tage vare på de nordiske borgeres tryghed og velfærd

Lulu Ranne, vicepræsident i Nordisk Råd

Krigen i Ukraine og den akutte sikkerhedskrise

Nu tages pointerne fra demokratifestivalernes debatter videre til sessionen, hvor Nordisk Råd og de nordiske statsministre vil drøfte mulighederne inden for samarbejdet. Der er flere vigtige temaer på topmødet, men krigen i Ukraine og den akutte sikkerhedskrise, den har skabt for ukrainerne selv, resten af Europa – og verden, vil fylde på topmødet. Nordisk Råd vil derfor sammen med statsministrene drøfte Nordens rolle i Europa, forventningerne til et udvidet NATO og modsvar mod et stadigt stigende pres på demokratiske værdier.