Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

1964 Tarjei Vesaas, Norge: Is-slottet

1964 Tarjei Vesaas, Norge: Is-slottet
gyldendal.no

Om författaren

Tarjei Vesaas var en produktiv och mångsidig författare som skrev verk i många litterära genrer. Han var lantbrukarson från Telemarken, debuterade på tjugotalet och skrev därefter en rad realistiska bondeskildringar. Med tiden växte en poetiskt visionär ådra fram hos honom, och han skrev en rad symbolistiska och allegoriska verk präglade av ett hemlighetsfullt ljusdunkel. Han skrev på nynorska.

Om det vinnande verket

Is-slottet är en roman som har två elvaåriga flickor som huvudpersoner: den utåtriktade Siss och den tysta inåtvända Unn. Dagen efter ett möte mellan de båda flickorna där Unn avslöjat att hon bär på en mörk hemlighet, beger sig Unn till isslottet. Det är en stor isformation som bildats under vintern runt ett vattenfall. Då det visar sig vara uppbyggt av en rad issalar går hon in i slottet. Unn blir betagen av rummens skönhet, men i det sjunde rummet går hon vilse och hittar inte ut. Hon fryser ihjäl med Siss namn på sina läppar. Romanen avslutas med den vidare berättelsen om Siss, och hennes reaktion på Unns död. Siss blir nu själv den tysta och ensamma. Hon går in i ett inre isslott innan hon äntligen förlöses och kan gå vidare med fördjupad insikt in i det vuxna livet.

Is-slottet

Publicerad av: Gyldendal Norsk Förlag 

Publikationsår: 1963

Det här är vad bedömningskomittén sade

Nordiska rådet litteraturpris tilldelas 1964 Tarjei Vesaas för den i nordisk vinternatur förankrade romanen "Is-slottet", som i en lyhörd stil gestaltar själsliga realiteter till en betvingande vision av människans ensamhet och sökande efter gemenskap.