Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

1980 Sara Lidman, Sverige: Vredens barn

1980 Sara Lidman, Sverige: Vredens barn
© Per-Åke Uddman

Om författaren

Sara Lidman, romanförfattare och debattör, föddes och växte upp i Missenträsk i norra Västerbotten. En by med karg myrjord, mörka vintrar och tidig frost. Men också en by präglad av bibelspråk, kämpande människor och en större himmel än på de flesta andra platser på jorden. Så blev också Sara Lidmans utsikter vidare än de flestas. Hon brann lika hett för Sydafrikas förtryckta som för vietnameserna i deras krigslidanden. Men även den västerländska människans begränsade livsperspektiv i den alltmer hårt kommersialiserade världen väckte hennes genuina vrede.

Om det vinnande verket

Vredens barn är den andra delen i en romanserie i fem böcker om kolonisationen och järnvägsbyggandet i övre Norrland under slutet av 1800-talet. Huvudpersonen är Didrik Mårtensson i Månliden. Han är besatt av att få järnbanan dragen till trakten och därmed bryta bygdens isolation. Men svårigheterna att jämka ihop folkets drömmar med överhetens och kapitalets intressen visar sig vara avsevärda. Språket i romanen är av utomordentlig specifik vikt, starkt präglat av bygdemål och gammalt bibelspråk, och anslår alltsomoftast en ton som höjer sig till lyrikens. Vredens barn var det första litterära verket av en kvinna som belönades. Arton år efter prisets instiftande.

Vredens barn

Publicerad av: Albert Bonniers Förlag 

Publikationsår: 1979

Det här är vad bedömningskomittén sade

Sara Lidman frammanar här en hel bygds liv och mänskliga erfarenheter med kärlek, ömsinthet, munter ironi och en outtömlig fabuleringsglädje, som ger berättelsen en mytisk dimension.