Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk.

1965 Olof Lagercrantz, Sverige: Från helvetet till paradiset

1965 Olof Lagercrantz, Sverige: Från helvetet till paradiset
Harald Borgström

Om författaren

Olof Lagercrantz var en mångsidigt verksam skribent. Han var poet, översättare, kritiker, debattör, tidningsman (chefredaktör för Dagens Nyheter 1960–1975), och inte minst en fantastisk ciceron i den litterära världen. Lagercrantz besatt en unik maktposition i svenskt kulturliv. Han var en lysande stilist, han skrev svenska som få. Intellektet var utomordentligt skarpt, men han kunde ibland inta djupt kontroversiella ståndpunkter, och vara nådeslös i det personliga.

Om det vinnande verket

Från helvetet till paradiset: en bok om Dante och hans komedi, intar på två sätt en särställning i litteraturprisets historia. Det var första gången som ett icke skönlitterärt verk belönades, och det är den enda gången i prisets historia som priset delades. Om det innebar en devalvering av priset är omdiskuterat. Däremot torde inte värdet av Lagercrantz arbete vara ställt under debatt. Det representerar en ny typ av arbeten där han närmar sig äldre diktverk som om de vore skrivna och adresserade till nutiden. Läsningen är bred och enkel och just därigenom ökas djupperspektiven. Allusionerna är många och tänkvärda. Och stilen – lätt och självklar!

Från helvetet till paradiset

Publicerad av: Wahlström & Widstrand 

Publikationsår: 1964

Det här är vad bedömningskomittén sade

"Från helvetet till paradiset" är en kritisk studie av konstnärlig rang, en modern diktares tolkning av ett klassiskt verk, vilken tillika förmedlar ett personligt budskap.