9.6.
Betänkande över medlemsförslag om Nordisk vaccinproduktion, A 1871/välfärd