289. Lorena Delgado Varas (Inlägg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
289
Datum

Det var hårda ord från Mittengruppen. Vi har inte ens kommit ut ur pandemin, men vi kan välja att agera och försöka förbereda oss inför nästkommande kris. När covid började visa sina första klor trodde ingen av oss att det skulle bli en pandemi, än mindre att det skulle gå så fort. Tyvärr tog det inte lång tid innan vi hade sett de första dödsfallen i Norden.

Det förslag som den nordiska Grön Vänster-gruppen presenterade innehöll tre att-satser för att möta upp krisen. Det handlar om att säkra finansieringen av vaccinforskning, om samarbete om nordisk vaccinproduktion och om att ta en aktiv roll i det multilaterala arbetet för att förhindra patentrestriktioner. Utskottet har tagit till sig förslaget, inte i dess helhet, men tanken att samarbeta kring en nordisk vaccinproduktion samt att säkra finansieringen för vaccinforskning är riktigt viktiga komponenter för att snabbt kunna ställa om och förstärka hälsoskyddet när behov finns.

När vi tittar på dagens läkemedelsproduktion ser vi självfallet flera fördelar, men också nackdelar. Sanningen är att dagens vaccinproduktion inte hade varit möjlig utan de statliga stöden. I princip all forskning som dagens vaccinproduktion vilar på kommer från statliga medel. Eftersom en stor del av forskningen var klar kortades implementeringen av vaccinproduktionen rejält, och dagens stora vaccintillverkare kunde sätta igång riktigt snabbt jämfört med annan läkemedelsproduktion. Tidigt kom man och skrev kontrakt, men smittan hade spridit sig för snabbt och varit för omfattande. Än i dag är inte hela befolkningen vaccinerad, och om vi tittar globalt ser vi riktigt dyster statistik från tredje världen.

Covid diskriminerar inte. Covid kommer att skapa nya varianter. Detta innebär att vi inte kan andas ut förrän vi lyckats stoppa smittan globalt. En beredskap för vaccinproduktion minskar Nordens sårbarhet inför framtida pandemier och bidrar även till den globala produktionskapaciteten. Jag hoppas att de nordiska länderna i framtiden ställer sig positiva till att lätta patenten, vilket skulle förenkla arbetet än mer. Men jag ser det här som en god start.

Nordisk Grön Vänster godkänner betänkandet.