9.6.
Nefndarálit um þingmannatillögu um framleiðslu á norrænu bóluefni, A 1871/välfärd