290. Cecilie Tenfjord Toftby (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
290
Speaker role
Den konservativa gruppen
Date

Fru president! Den konservativa gruppen ställer sig bakom att-satserna som de ser ut i dag. Om vi hade varit i Sveriges riksdag hade vi haft en motivreservation, som det heter. Vi förutsätter nämligen att förslaget inte innebär att det blir statlig produktion av vaccin. Från politikens sida ska vi underlätta och se till att saker händer, men vi ska inte nödvändigtvis behöva göra dem själva.

Vi tycker att de två att-satser som är kvar är bra som de ser ut i dag. Men vi vill bara klargöra från den konservativa gruppens sida att vi förutsätter att det här är ett samarbete för att underlätta och möjliggöra vaccinproduktion i de nordiska länderna. Jag kan hålla med kollegan från Vänsterpartiet i Sverige om att vi behöver producera vacciner och att vi behöver ha dem på plats när nästa pandemi kommer över oss. För den kommer att komma; det vet vi. Det handlar inte om om, utan det handlar om när. Och när det händer ska förutsättningarna för en vaccinproduktion i Norden finnas. Vi ska ha forskning i Norden, men det ska inte nödvändigtvis behöva betyda att det är staterna som ska producera vaccinerna. Vi ska underlätta och möjliggöra.