288. Erling Bonnesen (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
288
Date

Tak for det. Jeg er medlem af Midtengruppen, og jeg taler på egne vegne, da der ikke er enighed i Midtengruppen og Midtengruppen er fritstillet i denne sag til at stemme, som man vil hver især.

Coronaen har raset i snart 2 år, og heldigvis har vi her i Norden haft de bedst kendte og mest virkningsfulde vacciner til rådighed, så vi her i Norden har kunnet tilbyde borgerne i vore lande at blive vaccineret. Det har virket, og det kan vi være glade for. Dygtige forskere har udviklet gode vacciner, og dygtige virksomheder og producenter har produceret vaccinerne. Det er måden at gøre det på.

I debatten i går her på sessionen kunne vi også høre, at der allerede er en god og tæt dialog mellem vore nordiske lande og mellem regeringerne og med parlamentarikerne. Der drøftes, hvordan man skaffe flere vacciner, og der drøftes finansiering og andre forhold. Kort og godt: Norden gør det godt, og det gælder om at fortsætte dette samarbejde, som allerede er sat i gang.

Så kommer der her nu et forslag ind fra siden om, at staterne skal starte, som jeg opfatter det, nærmest forfra med forskning, og et forslag om, at staterne skal til at producere vacciner. Sådan kan det i hvert fald tolkes. Undskyld mig, det er jo helt galt! For det første er det næsten ca. 2 år for sent; for det andet skal staterne efter min opfattelse ikke til at producere vacciner. Det er jo nærmest ren gammelkommunisme set i lyset af min liberale opfattelse. Og det ender jo med dårlige løsninger til borgerne. Det er jeg ikke alene stærkt betænkelig ved, jeg vil også sige klart og ligeud: Jeg stemmer imod dette forslag, og jeg anbefaler alle at stemme imod dette forslag. Det foreliggende forslag er ikke konkret, og det kan tolkes i alle retninger og risikerer at skade mere, end det gavner.

Lad os i stedet for fortsætte det samarbejde, som allerede er godt i gang, hvad jeg også har redegjort for. Staten skal ikke til at producere vacciner efter min mening. Jeg kan ikke støtte forslaget, og som ordføreren for udvalget allerede har redegjort for, var der heller ikke enighed i udvalget om det. Så kort og godt: Stem imod dette forslag! Tak.