287. Per-Arne Håkansson (Inlägg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
287
Speaker role
Den socialdemokratiska gruppen
Datum

Fru ordförande! Den socialdemokratiska gruppen i välfärdsutskottet står bakom det betänkande som läggs fram, och vi gör det av en rad skäl. Det handlar framför allt om vaccinerna, som utgör en av världens viktigaste medicinska produkter. Beroendet av och tillgången till detta i kristid har ställts på sin spets under covid-19-pandemin. I Norden, där vi sedan länge har en internationellt erkänd och väl fungerande läkemedelsindustri, life-science-forskning och innovation, välutbildad arbetskraft och även väl utbyggda välfärdssystem, finns all anledning för oss att se över möjligheterna till en vaccinproduktion i våra länder.

Det var i somras som den svenska näringsministern och utrikeshandelsministern inbjöd till ett nordiskt ministermöte för att diskutera frågan om samarbete kring en vaccinproduktion. På detta möte uttryckte även Danmarks och Finlands statsministrar att man var intresserad av att gå vidare med detta förslag. Vi har också behandlat det förslag som det redogjordes för här i välfärdsutskottet, och vi står bakom formuleringarna i de att-satser som har lagts fram. Vi vill dock betona, utifrån att det kan vara en diskussion kring vaccinproduktion i stort, att det är av stor vikt att detta inte sker till priset av ett uppluckrat patentsäkerhetssystem. Patentsäkerheten är av vikt för konkurrenskraft och en stark, hållbar utveckling framöver såväl i Norden som globalt.

Vi stöder förslaget!