18.2.
Betænkning over Medlemsförslag om nordiske banktjenester i sanntid, A 1864/tillväxt