Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Nordiska rådet lyfte ungas deltagande i den politiska debatten på möte för europeiska talmän

28.09.23 | Nyhed
Jorodd Asphjell talar på Europarådets konferens för talmän i Dublin 2023

Jorodd Asphjell talar på Europarådets konferens för talmän i Dublin 2023

Fotograf
Elin Hansen/norden.org
Unga bör involveras i beslutsfattandet och i den politiska debatten för att de själva skall kunna känna ägarskap för det demokratiska systemet och för sin egen framtid. Det här var huvudbudskapet från Nordiska rådets sida då Nordiska rådets president Jorodd Asphjell deltog på Europarådets konferens för talmän i Dublin 28–29.9.

På konferensen, som ordnas vart annat år, deltog talmän från alla Europarådets 46 medlemsländer och många partner-, observatörs-, och grannländer. På agendan stod bland annat konsekvenserna av Rysslands aggression mot Ukraina och de nationella parlamentens roll i återuppbyggandet av Ukraina, den representativa demokratins utmaningar i en turbulent tid samt jämställdhet och mångfald i den demokratiska representationen i parlamenten.

Viktigt att involvera ungdomen

Nordiska rådets president Jorodd Asphjell höll ett anförande under sessionen om jämställdhet och representation och fokuserade på de goda erfarenheter som Nordiska rådet har haft av att involvera unga i sitt beslutsfattande genom Ungdomens Nordiska Råd.

- I Norden är vi stolta över vår långa tradition av involvering av unga i beslutsfattandet. Ungdomens Nordiska Råd spelar en aktiv roll i vårt arbete. De har rätt att delta och tala under alla möten, och visar stort engagemang i alla debatter och möten de deltar i, vilket är väldigt positivt för det nordiska samarbetet, sade Asphjell

Rättstatsprincipen, demokrati och mänskliga rättigheter

Asphjell nämde också Nordiska rådets arbete för rättsstatsprincipen, demokrati och mänskliga rättigheter och påpekade att antalet auktoritärt styrda stater i världen har ökat under de senaste åren och att Nordiska rådet värnar om att både i sina egna medlemsländer och tillsammans med övriga demokratiska länder i världen arbeta för att trenden kan vändas.

Förutom Jorodd Asphjell deltog också Nordiska rådets direktör Kristina Háfoss i konferensen och deltog bland annat i ett möte för alla medlemsländernas parlaments generalsekreterare där aktuella frågor diskuterades.

Europarådet är en internationell organisation som bildades 1949, som syftar till att främja värderingar som demokrati, mänskliga rättigheter och utveckling av rättssamhällen. Europarådet är inte en del av EU:s organisation.