Pohjoismaiden neuvosto korosti nuorten osallistumista Euroopan neuvoston puhemieskonferenssissa

28.09.23 | Uutinen
Jorodd Asphjell talar på Europarådets konferens för talmän i Dublin 2023

Jorodd Asphjell talar på Europarådets konferens för talmän i Dublin 2023

Valokuvaaja
Elin Hansen/norden.org
Nuoria tulisi osallistaa päätöksentekoon ja poliittiseen keskusteluun, jotta he voisivat tuntea voivansa vaikuttaa demokraattiseen järjestelmään ja omaan tulevaisuuteensa. Tämä oli Pohjoismaiden neuvoston pääviestinä, kun neuvoston presidentti Jorodd Asphjell osallistui Euroopan neuvoston puhemieskonferenssiin Dublinissa 28.–29. syyskuuta.

Joka toinen vuosi järjestettävään konferenssiin osallistui puhemiehiä Euroopan neuvoston kaikista 46 jäsenmaasta sekä monista kumppani-, tarkkailija- ja naapurimaista. Asialistalla olivat Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan seuraukset, kansallisten parlamenttien rooli Ukrainan jälleenrakentamisessa, edustuksellisen demokratian haasteet epävakaina aikoina sekä tasa-arvo ja monimuotoisuus edustuksellisessa demokratiassa.

Nuorten osallistaminen tärkeää

Pohjoismaiden neuvoston presidentti Jorodd Asphjell piti puheenvuoron tasa-arvoa ja edustuksellisuutta käsitelleessä istunnossa. Hän keskittyi hyviin kokemuksiin, joita Pohjoismaiden neuvosto on saanut osallistamalla Nuorten Pohjoismaiden neuvostoa omaan päätöksentekoonsa.

– Pohjolassa ollaan ylpeitä nuorten osallistamisen pitkistä perinteistä. Nuorten Pohjoismaiden neuvostolla on aktiivinen rooli työssämme, ja sen jäsenillä on osallistumis- ja puheoikeus kaikissa kokouksissa. He osallistuvat aina hyvin aktiivisesti, mikä on erinomainen asia pohjoismaisen yhteistyön kannalta, Asphjell sanoi.

Oikeusvaltioperiaate, demokratia ja ihmisoikeudet

Asphjell puhui myös siitä, miten Pohjoismaiden neuvosto on edistänyt oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Hän huomautti, että autoritäärisesti johdettujen maiden osuus on kasvanut viime vuosina, ja totesi Pohjoismaiden neuvoston torjuvan trendiä sekä omissa jäsenmaissaan että yhdessä muiden demokraattisten maiden kanssa.

Jorodd Asphjellin lisäksi konferenssiin osallistui Pohjoismaiden neuvoston johtaja Kristina Háfoss. Hän oli mukana muun muassa kokouksessa, jossa jäsenmaiden parlamenttien pääsihteerit keskustelivat ajankohtaisista asioista.

Euroopan neuvosto on vuonna 1949 perustettu kansainvälinen järjestö, joka edistää demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltiokehityksen kaltaisia arvoja. Euroopan neuvosto ei kuulu EU:n organisaatioon.