Boligselskabet Iserit A/S - Grønland

iserit miljøpris 2024 GL
Fotograf
Private
Grønlands første bæredygtigheds-certificerede byggeri.

Boligselskabet Iserit A/S er nomineret til Nordisk Råds miljøpris 2024

I Grønland, hvor afsmeltningen er accelereret og foregår seks gange hurtigere end tidligere beregninger har antaget, står det kommunale boligselskab Iserit A/S bag et bemærkelsesværdigt byggeri, hvor alt fra produktion af materialer, transport, arbejdsforhold, affaldshåndtering og sociale omstændigheder er blevet gentænkt og gjort grønne. 

I 2022 opførte boligselskab 48 lejligheder med DGNB-certificering i Nuuk på Grønland. Certificeringen udspringer af FN’s 17 verdensmål, og vægter miljø, økonomiske og sociale forhold lige. Det har været nødvendigt at tilpasse DGNB-ordningen til Grønlandske forhold og det er sket i samarbejde med Green Building Council i Danmark. Det er blandt andre parametrene for energiforbrug og totaløkonomi, der er blevet tilpasset, fordi der er brug for mere varme i et koldere klima, og fordi det er dyrere at bygge i Grønland blandt andet på grund af fragten. Lejlighedsbyggeriet er lykkedes med at have et energibehov der er 50% lavere end bygningsreglementets krav.

Iserit er lykkedes med et byggeri, der går foran og sætter et eksempel på Grønland.