Jóanes Nielsen

Jóanes Nielsens
Fotograf
Blue Bird Film
Jóanes Nielsen: Brahmadellarnir, i dansk oversættelse Brahmadellerne. Roman udgivet af Mentunargrunnur Studentafelagsins i 2011. Oversat til dansk af Povl Skårup og udgivet af forlaget TORGARD i 2012.

Jóanes Nielsen (f. 1953) debuterede i 1978 med digtsamlingen ”Den trettende måned”, der straks blev noget så sjældent som en bestseller-digtsamling, og siden har han regelmæssigt udgivet digte, noveller, artikler, essays, dramaer og romaner. Han er en både meget læst og anerkendt forfatter, og han har fået flere priser på Færøerne, heriblandt Den store Kulturpris i 2011 og Litteraturprisen for denne roman Brahmadellerne i 2012. I 2002 modtog han Nordisk Dramatikerpris for dramaet Hedder noget land week-end.

I den danske oversættelse har Brahamadellerne fået undertitlen En nordatlantisk krønike, hvilket slår tonen an til det historiske indhold. Det er en stort anlagt historisk roman med kendte personer, der møder de fiktive hovedpersoner. Der er to tidsplaner, hvor hovedvægten ligger på den historiske tid fra 1846 til omkring 1883, der så forbindes med nutiden, fra 1988 til 1995. Romanen indledes med et kapitel, hvor nutidens hovedperson besøger en af de historiske personers grav – landkirurgens Napoleon Nolsøe, og den afsluttes også i nutiden med hovedpersonen Eigil Tvibur.

Romanens historiske tid starter med den store mæslingeepidemi, der gik hårdt ud over befolkningen i 1846, og den senere så kendte danske læge og forsker, Panum, bliver sendt til Færøerne for at hjælpe til med at standse epidemien. Sygdommen rammer det lukkede, fattige og tilbagestående samfund hårdt og afdækker dets mangler og problemer, og klasseforskellene bliver tydeliggjort, når det i romanen ses, hvem der især må bukke under for den. Der sker store omvæltninger i samfundet i romanens tid, og vi oplever modsætninger, opgør og kampe i kølvandet på dem.

I sin opbygning er romanen kompleks, og den skifter mellem fortid og nutid, forskellige personer og steder, fakta og fiktion, og der henvises til alskens historiske og litteraturhistoriske kilder. Der citeres fra litterater, medicinere, historikere og opslagsværker, fra Christian Matras og William Heinesen, Panum og Hans Jacob Debes, og alle citater kan verificeres. Det ses, at der er foretaget en grundig research, men man skal som læser holde sig for øje, at der er tale om fiktion, og at fiktive hændelser blandes med de historiske. Forfatteren arbejder med den traditionelle opfattelse af de historiske personer, ofte nationale koryfæer, han digter videre på deres liv, og han skildrer dem i flere tilfælde diametralt modsat normen.

Brahmadellerne er overvejende realistisk skrevet, og den skifter mellem beskrivelse og refleksion, beretning og dialog, og også kommentarer, der især kommer fra de nævnte kilder.  Der er mange dramatiske hændelser, slagsmål, voldtægter og mord, der beskrives i detaljer, så stilen kan forekomme rå og brutal sine steder. Andre steder bliver forholdet mellem personerne skildret dybfølt og med stor inderlighed.

Epidemien spiller som sagt en stor rolle som platform i romanen, men klassiske temaer, liv og død, rig og fattig, syg og rask, koloni og kolonimagt, kærlighed og had, druk og ædruelighed, fred og krig, vold og fredsommelighed imellem mennesker går ud og ind i forfatterens historie. Og det kommer der en særdeles god historie ud af. Forfatteren skjuler ikke sin holdning og står vagt ved de fattiges, fiskernes og arbejdernes side, men det skygger ikke over oplevelsen af en levende roman, der skildrer et væld af personer og miljøer og et helt samfund, både i dybden og i bredden.

Ann Ellefsen