Klimaspørgsmål, selvmord og sommertid på dagsordenen, når Nordisk Råd mødes

21.01.20 | Nyhed
Temasession 2018
Fotograf
Auðunn Níelsson

Silja Dögg Gunnarsdóttir fra Island er præsident for Nordisk Råd 2020.

Hvordan kan man nedbringe antallet af selvmord i Norden? Hvordan kan man reducere CO2-udslippet i byggesektoren? Og hvordan skal de nordiske lande indstille urene, når sommer- og vintertid afskaffes? Det er nogle af de spørgsmål, som bliver taget op, når Nordisk Råd mødes i København den 27.-28. januar.

I løbet af de to mødedage samles blandt andet Nordisk Råds Præsidium, de fire udvalg og de fem partigrupper.

Under udvalgsmøderne behandles en lang række medlemsforslag. Det er forslag til et fordybet nordisk samarbejde inden for forskellige områder, som er indsendt af Nordisk Råds medlemmer.

Udvalget for Velfærd i Norden skal blandt andet behandle et forslag om at arbejde for at mindske antallet af selvmord i hvert nordisk land med 25 procent indtil år 2025 med en nulvision på længere sigt. I dag begår cirka 3.500 personer selvmord i Norden hvert år.

Udvalget for et Holdbart Norden har flere forslag om klima og miljø på bordet. De handler blandt andet om udslip inden for byggesektoren, mikroplast i vores kroppe og lagring af kuldioxid.

Nordisk tid

Spørgsmålet om sommertid og vintertid bliver taget op i Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden. Forslaget går på, at de nordiske lande lader en harmonisering af tidszonerne veje tungest, når sommertiden forsvinder, for at få så lille en tidsforskel mellem landene som muligt.

Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden skal blandt andet behandle livslang læring samt et forslag om, hvordan man kan styrke nordiske mediers kompetencer inden for undersøgende journalistik.

Også sikkerhedsspørgsmål og forsvarspolitik står på dagsordenen. Nordisk Råds Præsidium får blandt andet besøg af den tidligere islandske minister, Björn Bjarnason, som skal informere om sit arbejde med en ny sikkerhedspolitisk undersøgelse inden for rammerne af det nordiske samarbejde.

Undersøgelsen er en fortsættelse af den såkaldte Stoltenberg-rapport fra 2009, og meningen er, at den skal gives til de nordiske udenrigsministre i midten af 2020.

Seminar om Norden

I forbindelse med januarmøderne afholdes også et seminar med overskriften Norden mellem Napoleon, Bismarck, NATO og EU i anledning af, at det i år er hundrede år siden, at Nordslesvig blev genforenet med Danmark.

På seminaret vil man blandt andet forsøge at finde svar på, hvorfor Norden ikke blev forenet efter den dansk-tyske krig i 1864, da forholdene var gunstige, og hvorfor det ikke lykkedes at skabe en nordisk forsvarsunion efter 1945.

Seminaret afholdes den 27. januar kl. 15.30-17.45 og er åbent for tilmeldte.