Silja Dögg Gunnarsdóttir fra Island ny præsident i Nordisk Råd

31.10.19 | Nyhed
Silja Dögg Gunnarsdóttir och Oddný Harðardóttir
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Nordisk Råds præsident og vicepræsident for 2020, Silja Dögg Gunnarsdóttir og Oddný Harðardóttir.

Silja Dögg Gunnarsdóttir fra Island er præsident i Nordisk Råd i 2020. Hun blev valgt ved årets session, som blev afsluttet torsdag i Stockholm.

Island har præsidentskabet i Nordisk Råd i 2020. Island har valgt at fremhæve tre prioriterede områder: at stå vagt om demokratiet, blandt andet ved at bekæmpe "fake news", at værne om den biologiske mangfoldighed og at styrke kundskaberne i de nordiske sprog.

– Vi sætter et stærkt fokus på den biologiske mangfoldighed og lægger særlig vægt på dels at engagere unge i Norden i arbejdet med biologisk mangfoldighed og dels på den biologiske mangfoldighed i havet. Med tanke på det, der sker med verdens klima i dag, er dette arbejde af yderste vigtighed, siger Silja Dögg Gunnarsdóttir, som repræsenterer Midtergruppen i Nordisk Råd.

Kampen mod "fake news"

Når det gælder "fake news", vil Island blandt andet søge svar på, hvordan myndigheder, politikere, civilsamfundet og andre samfundsinstitutioner kan agere i forhold til spredningen af vildledende information. Island vil også se på, hvilken rolle det nordiske samarbejde kan spille, når det gælder bekæmpelse af falske nyheder og beskyttelse af demokratiet.

Det tredje område, som fremhæves af Island og den nye præsident, er sprogforståelsen i Norden. Undersøgelser viser, at nordboerne bliver dårligere og dårligere til at forstå hinanden. Det gælder både forståelsen af det talte sprog og evnen til at udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Vigtigt at stå vagt om små sprog

Det er bekymrende, siger Silja Dögg Gunnarsdóttir. Hun understreger, at folk, som forstår hinandens sprog, også får en dybere forståelse af hinanden og af hinandens kultur og historie.

– Vi kan blive bedre og mere bevidste om vigtigheden af at stå vagt om vores sprog. De er alle små sprog, og engelsk vinder frem over alt.

Silja Dögg Gunnarsdóttir er præsident i 2020. Hun efterfølger Hans Wallmark fra Sverige. Oddný Harðardóttir fra Den Socialdemokratiske Gruppe blev valgt som vicepræsident.

Silja Dögg Gunnarsdóttir har været medlem af det islandske parlament, Altinget, siden 2013.

Nordisk Råd er det officielle organ for samarbejde mellem de nordiske parlamenter. Rådet har 87 medlemmer, som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.