Klimaspørsmål, selvmord og sommertid på dagsordenen når Nordisk råd møtes

21.01.20 | Nyhet
Temasession 2018
Fotograf
Auðunn Níelsson

Silja Dögg Gunnarsdóttir fra Island er president for Nordisk råd 2020.

Hvordan skal vi få ned antallet selvmord i Norden? Hvordan redusere CO2-utslippene i byggesektoren? Og hvordan skal de nordiske landene stille klokkene når sommer- og vintertid sløyfes? Det er noen av spørsmålene som tas opp når Nordisk råd møtes i København 27.–28. januar.

I løpet av de to dagene samles blant annet Nordisk råds presidium, de fire utvalgene og de fem partigruppene.

På utvalgsmøtene behandles en lang rekke medlemsforslag, det vil si forslag til fordypet nordisk samarbeid på ulike områder som er sendt inn av Nordisk råds medlemmer.

Utvalget for velferd tar blant annet opp et forslag om å arbeide for å redusere antallet selvmord i hvert nordisk land med 25 prosent innen 2025, med en nullvisjon på lengre sikt. I dag blir det begått rundt 3500 selvmord i Norden hvert år.

Utvalget for et bærekraftig Norden har flere forslag om klima og miljø på bordet. De handler blant annet om utslipp i byggesektoren, mikroplast i kroppene våre og lagring av karbondioksid.

Nordisk tid

Spørsmålet om sommertid og vintertid blir tatt opp i Utvalget for vekst og utvikling. Forslaget er at de nordiske landene lar en harmonisering av tidssonene veie tyngst når skillet mellom sommer- og vintertid forsvinner, for å få så liten tidsforskjell mellom landene som mulig.

Utvalget for kunnskap og kultur tar blant annet opp livslang læring og et forslag om hvordan man kan styrke nordiske mediers kompetanse i undersøkende journalistikk.

Også sikkerhetsspørsmål og forsvarspolitikk står på dagsordenen. Nordisk råds presidium får blant annet besøk av Islands tidligere minister Björn Bjarnason, som skal informere om sitt arbeid med en ny sikkerhetspolitisk utredning innenfor det nordiske samarbeidets rammer.

Utredningen er en oppfølger til den såkalte Stoltenberg-rapporten fra 2009, og meningen er at den skal overrekkes til de nordiske utenriksministrene i midten av 2020.

Seminar om Norden

I forbindelse med januarmøtene arrangeres det også et seminar med overskriften Norden mellom Napoleon, Bismarck, Nato og EU, i anledning av at det i år har gått hundre år siden Nord-Slesvig ble gjenforent med Danmark.

På seminaret prøver man blant annet å gi svar på hvorfor Norden ikke ble forent etter den dansk-tyske krigen i 1864, da forholdene var gunstige, og hvorfor man mislyktes med en nordisk forsvarsunion etter 1945.

Seminaret avholdes 27. januar kl. 15.30–17.45 og er åpent for påmeldte.