Klimatfrågor, självmord och sommartid på agendan då Nordiska rådet möts

21.01.20 | Nyhet
Temasession 2018
Fotograf
Auðunn Níelsson

Silja Dögg Gunnarsdóttir från Island är president för Nordiska rådet 2020.

Hur ska man få ner antalet självmord i Norden? Hur reducera CO2-utsläppen i byggsektorn? Och hur ska de nordiska länderna ställa klockorna när sommar- och vintertid slopas? Det är några frågor som kommer upp då Nordiska rådet möts i Köpenhamn den 27-28 januari.

Under de två mötesdagarna sammanträder bland annat Nordiska rådets presidium, de fyra utskotten och de fem partigrupperna.

Under utskottsmötena behandlas en lång rad medlemsförslag, det vill säga förslag till fördjupat nordiskt samarbete inom olika områden som lämnats in av Nordiska rådets medlemmar.

Utskottet för välfärd tar bland annat upp ett förslag om att arbeta för att minska antalet självmord i varje nordiskt land med 25 procent till år 2025, med en nollvision på längre sikt. I dag begår omkring 3 500 personer självmord i Norden varje år.

Utskottet för ett hållbart Norden har flera förslag kring klimat och miljö på bordet. De handlar bland annat om utsläpp inom byggsektorn, mikroplaster i våra kroppar och lagring av koldioxid.

Nordisk tid

Tidsomställningen mellan sommar och vinter tas upp i Utskottet för tillväxt och utveckling. Förslaget är att de nordiska länderna låter en harmonisering av tidszonerna väga tyngst när tidsomställningen försvinner för att få så liten tidsdifferens mellan länderna som möjligt.

Utskottet för kunskap och kultur tar bland annat upp livslångt lärande och ett förslag om hur man skulle kunna stärka nordiska mediers kompetens inom undersökande journalistik.

Också säkerhetsfrågor och försvarspolitik står på agendan. Nordiska rådets presidium får bland annat besök av förre isländske ministern Björn Bjarnason, som ska informera om sitt arbete med en ny säkerhetspolitisk utredning inom ramen för det nordiska samarbetet.

Utredningen är en uppföljare till den så kallade Stoltenberg-rapporten från 2009 och meningen är att den ska ges till de nordiska utrikesministrarna i mitten av detta år.

Seminarium om Norden

I samband med Januarimötena ordnas också ett seminarium med rubriken Norden mellan Napoleon, Bismarck, Nato och EU, med anledning av att det i år har gått hundra år sedan norra Slesvig återförenades med Danmark.

På seminariet försöker man bland annat ge svar på varför Norden inte blev enat efter det dansk-tyska kriget 1864, då läget var gynnsamt, och varför man misslyckades med en nordisk försvarsunion efter 1945?

Seminariet hålls den 27 januari kl. 15.30-17.45 och är öppet för anmälda.