Bæredygtige og tilgængelige arrangementer

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Planlægger du større arrangementer for Nordisk Ministerråd? Dette er din guide til at skabe faglige møder, konferencer og arrangementer, både digitale og fysiske, der er mere bæredygtige og tilgængelige. Med 10 styrende principper og adskillige gode praktiske råd inden for 14 nøgleområder, peger guiden på de steder, hvor du kan træffe miljøvenlige og inkluderende valg. Norden har en vision om at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Og mens arrangementer er vigtige faglige og sociale fora, hvor vi fremmer nordiske løsninger, bidrager de samtidig til stor miljøbelastning, transport og forbrug. Her får du konkrete redskaber til at reducere udledningen og fjerne barrierer for lige deltagelse ved nordiske arrangementer.
Publikationsnummer
2024:012