Handlingsplan for nordisk samarbejde om handicap 2015–2017

Menneskerettigheder • Mangfoldighed • Fri bevægelighed

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Inklusion af personer med handicap i samfundet er et vigtigt mål i det nordiske samarbejde. Samarbejdet er baseret på de nordiske landes samt Færøernes, Grønlands og Ålands fælles værdier, hvad angår demokrati, retsstat og ligestilling.Principperne for velfærdssamfundet i Norden handler om medborgernes forudsætninger for lige muligheder og tryghed for alle uanset køn, etnisk oprindelse, religion, overbevisning, funktionsevne, alder og seksuel orientering. Det handler også om sociale rettigheder og princippet om, at alle skal have samme adgang til sundhedsmæssige og sociale tjenesteydelser, uddannelse og kultur.
Publikationsnummer
2015:736