Hvordan går det unge flygtninge i de nordiske velfærdssamfund? Coming of Age in Exile – CAGE

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Velfærdspolitikkerne i de nordiske lande er på mange måder ens. Der er dog stadig vigtige forskelle mellem de forskellige nordiske landes indvandringspolitik og den økonomiske kontekst for indvandrere.Alle de nordiske lande har gode data om situationen for flygtningebørn og -unge. Dette skaber unikke muligheder for nordiske sammenligninger for bedre at forstå sammenhænge mellem den socio-økonomiske situation i hvert land og integrationen af unge indvandrere.CAGE har undersøgt uligheder i uddannelse, deltagelse på arbejdsmarkedet og sundhed for unge flygtninge i deres formative år og har også undersøgt, hvordan disse uligheder er relateret til nationale indvandringspolitikker og andre relevante forhold.
Publikationsnummer
2021:034