Ligestillingsvurdering i kommunale myndigheders arbejde

– Resultater og anbefalinger fra en tværnordisk kortlægning

Information

Publish date
Abstract
Denne pjece sætter fokus på resultaterne af en kortlægning af ligestillingsvurderinger af kerneydelser på kommunalt niveau i de nordiske lande. Kortlægningen er baseret på studier af praksis, metode, systematik og effekter i en række cases fra stat og kommuner. Kortlægningen viser, at arbejdet med ligestillingsvurdering bidrager til øget kvalitet i velfærdsydelserne, ressourceoptimering, øget bevidsthed om ligestilling for medarbejdere og ledere samt øget ligestilling for kvinder og mænd.
Publication number
2015:745