Når Nordisk Ministerråd involverer børn og unge i sit arbejde

Principper og adfærd

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Børn og unges velbefindende og deres mulighed for at udøve deres rettigheder er en forudsætning for Nordens fortsatte udvikling. Ministerrådet skal bidrage til, at Norden er en førende region i arbejdet for et samfund, hvor børn og unges rettigheder og forskellige perspektiver får plads og mulighed for at bidrage til samfundsudviklingen. Med dette udgangspunkt skal Nordisk Ministerråd integrere et børnerets- og ungdomsperspektiv i sit arbejde.Ambitionen om i højere grad at integrere et børnerets- og ungdomsperspektiv medfører også et ansvar for at sikre, at arbejdet sker ud fra en række vejledende principper med et fælles minimumsniveau for børn og unges involvering og frem for alt på en måde, som garanterer og værner om børns sikkerhed. Denne udgivelse er relevant for alle situationer, hvor børn og unge kontaktes eller involveres som en del af Nordisk Ministerråds aktiviteter.
Publikationsnummer
NO2020:014