NORDEN – EN BÆREDYGTIG OG INTEGRERET REGION? Baseline rapport for Vores vision 2030

Information

Publish date
Abstract
Vores vision 2030 har som ambition, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region i 2030. Det er en ambitiøs vision, og det er derfor vigtigt, at udviklingen følges tæt for at vide, hvor langt Norden er fra at opnå visionen. Nordisk Ministerråd har derfor bedt Rambøll Management Consulting om at udvikle en baselinemåling for Vores vision 2030. Sigtet har været at vurdere, hvor Norden som region er ved startpunktet for at realisere visionen. Baselinemålingen for Vores vision 2030 peger overordnet på, at Norden har et solidt udgangspunkt og generelt set er inde i en god udvikling frem mod at blive den mest bæredygtige og integrerede region i verden. Baselinemålingen peger dog på, at der fortsat er en række udfordringer og forbedringspotentialer inden for særligt et grønt Norden. 
Publication number
2021:724