Norden som verdens mest bæredygtige og integrerede region

Handlingsplan 2021-2024

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Vores 2030-vision om, at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region, blev vedtaget af de nordiske statsministre i august 2019. For at gøre visionen til virkelighed prioriteres tre strategiområder i Nordisk Ministerråds arbejde i de kommende fire år: Et grønt Norden, Et konkurrencedygtigt Norden og Et socialt bæredygtigt Norden.For at bidrage til gennemførelsen af dette har samtlige ministerråd og nordiske institutioner samt Nordisk Råd bidraget med konkrete forslag til projekter og prioriteringer. Civilsamfundet og erhvervslivet i Norden er i højere grad end nogensinde blevet taget med på råd.Det er resulteret i denne handlingsplan for Nordisk Ministerråds arbejde i de kommende fire år, som tager udgangspunkt i 12 mål, som er knyttet til de strategiske prioriteringer. Planen definerer, hvad det nordiske samarbejde skal opnå frem mod 2024, og hvordan ministerrådet bidrager til, at vi når i mål.
Publikationsnummer
2020:724