Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram 2009-2011

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Al virksomhed som Nordisk Ministerråd deltager i, skal ligge på linie med Ministerrådets og de nordiske landes overordnede strategier. Det Arktiske Samarbejdsprogram supplerer Nordisk Ministerråds øvrige programmer, strategier og handlingsplaner som ligeledes kan indeholde relevante arktiske spørgsmål.
Publikationsnummer
2009:492