Nordisk samarbejdsprogram for uddannelse og forskning 2019–2023 (forlænget til og med 2024)

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Visionen for det nordiske samarbejde om uddannelse og forskning er, at Norden også i fremtiden skal være en ledende region for kundskab og velfærd. Samarbejdet tager afsæt i ønsket om at skabe et velfungerende uddannelses- og forskningsfællesskab i Norden.Samarbejdsprogrammet for Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) sætter retningen for ministrenes samarbejde om uddannelse, forskning og sprog fra november 2019 til november 2023. Programmet skal bidrage til at fokusere og målrette samarbejdet, som udspringer af de politiske dagsordener i landene samt Færøerne, Grønland og Åland.Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning samarbejder på tre strategiske områder: uddannelse, forskning og sprog. Samarbejdet har fokus på at videreudvikle eksisterende samarbejdsformer og tiltag og samtidig identificere nye indsatser.MR-U har den 14. september 2021 besluttet at forlænge samarbejdsprogrammets gyldighedsperiode til og med 2024. 
Publikationsnummer
2019:739