Planer och budget 2010

Nordiska ministerrådet

Information

Publish date
Abstract
På trods af den store indsats der gøres af de nordiske regeringer for at afbøde virkninger af den globale økonomiske og finansielle krise, kan Nordisk Ministerråds budget ikke se sig fritaget for at blivepåvirket heraf. Rammen i forhold til budget 2009 er uændret, men indenfor budgettet er der foretagetomprioriteringer. Omprioriteringerne skyldes primært to forhold, som der er fokuseret på fra samarbejdsministrenes side, globaliseringens muligheder og udfordringer og den finansielle krises virkning på Islands økonomi.
Publication number
2009:761