Planer og budget 2021 – Sammenfatning

Information

Publish date
Abstract
Nordisk Ministerråds Vision 2030, om at Norden skal være verdens mest holdbare og integrerede region, blev vedtaget af statsministrene i august 2019. Budskabet var tydeligt; man ville se større ambitioner i det nordiske samarbejde og rette fokus mod vor tids store miljø- og klimaudfordringer. Det kræver omprioriteringer og øget fokus. Som led i arbejdet besluttede samarbejdsministrene i begyndelsen af 2020 en historisk omfordeling af budgettet. Målet var at skabe en bedre balance mellem de strategiske prioriteringer for 2021-2024: et grønt Norden, et konkurrencedygtigt Norden og et socialt holdbart Norden.
Publication number
2021:714