Planer og budget 2022

Sammenfatning

Information

Publish date
Abstract
Visionen om at Norden skal blive verdens mest bæredygtige og integrerede region udstikker prioriteringerne for Nordisk Ministerråds arbejde i de kommende år. Vi skal levere indspil til politik og løsninger for at gøre Norden til en foregangsregion, når det gælder grøn omstilling, social bæredygtighed og konkurrenceevne.De planer og budgetter, der heri præsenteres for 2022, indgår i det mere langsigtede budgetperspektiv, som Nordisk Ministerråd nu for andet år arbejder med, og som strækker sig frem til 2024. Mellem 2021 og 2024 indfases en ambitiøs omfordeling af midler mellem sektorerne med henblik på at gennemføre de 12 visionsmål.
Publication number
2022:711