Policy Brief: Inklusion og voksenlæring

for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Policy brief til debatten om voksnes læring og inkludering samt videreudvikling af strukturer og praksis, som understøtter inkludering. KERNEBUDSKABER- Arbejdet med inklusion og integration er udfordret af at overordnede politiske strukturer på området ikke er koordineret.- Der er bred enighed om, at realkompetencevurdering er et vigtigt redskab for inklusion og integration. Til trods for dette så er arbejdet udfordret af, at der på policy niveau bør udvikles tydelige systemer og redskaber til at beskrive og vurdere realkompetencer.- Professionalisering af RKVmedarbejdere er en vigtig del i forbedringen af RKV-strukturer.- Udvikling af organisationsformer gennem kompetenceudvikling for ledere støtter voksenundervisere og fremmer innovation.- Der er et generelt behov for at styrke tværsektorielt samarbejde indenfor inklusion og integration.- Disse udfordringer går på tværs af de nordiske lande og Nordisk ministerråd (NMR) kan støtte op ved fortsat at fremme systematisk erfaringsudbytte og igangsætte konkrete pilotprojekter.