Program for kultur

Islands formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd 2019

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Overskriften for det islandske formandskab i 2019 er inspireret af Hávamál, den cirka tusind år gamle eddadigtning. Denne fælles kulturarv indeholder en dybsindig vejledning til et ærbart liv og et godt forhold mellem menne- sker. Digtene i Hávamál fortæller os, at der altid findes en kort vej –  genvej – til en god ven. Således ligger der genveje mellem de nordiske lande.Formandskabsprogrammet tager udgangspunkt i Nordisk Ministerråds tværsektorielle strategier om ligestilling, børn og unge, og bæredygtig  udvikling. FN's verdensmål er en integreret del i hele formandskabsprogrammet.Den teknologiske revolution har skabt uendelige muligheder. Denne udvikling opfordrer også til presserende udfordringer som store ændringer i kommunikation og sprogbrug, specielt hos børne og unge. Dette kræver  en revurdering af nordisk sprogsamarbejde. Under det arbejde må der tages højde for de unges synspunkter. MR-U har hovedansvaret for sprogsamarbejdet men MR-K har sektoransvar.
Publikationsnummer
2019:726