Prostitution i Norden

Forskningsrapport

Information

Publish date
Abstract
Prostitution och människohandel är ett tema som debatteras flitigt i Norden. Ämnena väcker känslor och starka åsikter. Media tecknar en bild av prostitution, men fördjupad kunskap om situationen presenteras och diskuteras sällan. I föreliggande forskningsrapport presenteras resultat från forskningsprojektet Prostitution i Norden, som enomförts av Nordiskt institut för kunskap om kön (NIKK) på initiativ av de nordiska jämställdhetsministrarna (MR-JÄM). Arbetet har tagit sin utgångspunkt i tre problemområden: (1) Förekomst och omfattning, (2) rättslig hantering och sociala insatser, samt (3) attityder och förhållningssätt till prostitution och människohandel för sexuella ändamål i de nordiska länderna. I rapporten beskrivs hur den rättsliga hanteringen av prostitution och människohandel i Norden har påverkats av att antalet utländska kvinnor har ökat på de nationella prostitutionsmarknaderna under de senaste tio åren. Tydligt är att samtliga nordiska länder idag står inför en ny situation. I relation till denna nya situation diskuteras hur argumenten för att kriminalisera sexköpare skiljer sig åt i de olika länderna. I rapporten berörs också frågor som hur sexköpare chattar med varandra på nätet och hur polis och socialarbetare diskuterar och tillämpar den svenska sexköpslagen. Även resultat från en kartläggning av attityder till den svenska sexköpslagen presenteras. Studierna har genomförts av elva nordiska forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner.
Publication number
2008:604