Samarbejdsprogram for justitssektoren 2019-2022

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Det nordiske samarbejde som omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland blev formaliseret med oprettelsen af Nordisk Råd i 1952. 10 år senere i 1962 underskrev landene Helsingforsaftalen som er det formelle retlige dokument der regulerer det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Ministerråd oprettet for at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og den politiske ledelse på Færøerne, Grønland og Åland. Justitssektorens samarbejde varetages af de nordiske justitsministre. Det bygger på principperne i Helsingforsaftalen, de overordnede principper for det nordiske samarbejde og nærværende samarbejdsprogram. De strategiske indsatsområder for de nordiske justitsministres samarbejde i perioden 2019-2022 omfatter sikring af retssikkerheden, nordisk retsenhed og nordisk nytte. Samarbejdet har også et særskilt fokus på forebyggelse af kriminalitet og terror, som ikke sjældent har en grænseoverskridende karakter.
Publikationsnummer
2019:717