Selvstyrende områder i Norden i et fredsperspektiv

Færøerne, Grønland og Åland

Information

Publish date
Abstract
Norden har 200 års erfaring med fredelig sameksistens og konfliktløsning, som er værd at fremhæve og tage ved lære af, og netop derfor har de selvstyrende områder i Norden tiltrukket sig en hel del opmærksomhed i den seneste tid. Der er stor international interesse for disse erfaringer, herunder erfaringer med territoriel selvbestemmelse. I en verden præget af voksende uro ser man det som særligt værdifuldt at studere Færøernes, Grønlands og Ålands selvbestemmelse ud fra et konfliktløsningsmæssigt perspektiv. Den stærke udvikling, som disse selvstyrende områder har gennemgået, samtidig med at man har formået at finde fredelige løsninger på de konflikter, der er opstået, synes vigtige at studere – ikke kun i et nordisk, men også i et bredere internationalt perspektiv.Her præsenteres konklusionerne fra et sammenlignende studie af de selvstyrende områders retslige, økonomiske og sikkerhedspolitiske udvikling.Den fulde undersøgelse kan bestilles fra Ålands Fredsinstitut eller downloades elektronisk her – www.peace.ax
Publication number
2015:760