Socialt bæredygtig grøn omstilling i Norden

En analyse af den grønne omstillings ulighedsskabende effekter og mulighederne for at fremme en socialt bæredygtig grøn omstilling

Information

Publish date
Abstract
I denne rapport præsenterer vi resultaterne af en analyse af sammenhængene mellem den grønne omstilling og social bæredygtighed i de nordiske lande. Analysen undersøger, hvad en socialt bæredygtig grøn omstilling betyder i praksis, og giver på den baggrund en række anbefalinger til de nordiske lande.Vi har både indsamlet viden fra eksisterende tiltag og inddraget den i de nordiske lande løbende debat om, hvordan social bæredygtighed integreres i den grønne omstilling. Rapportens sigte er at give en forståelse for denne omstillings potentielle indflydelse på den sociale og økonomiske lighed i de nordiske lande samt for de værktøjer, der kan anvendes til at afbøde ulighedsskabende sideeffekter.
Publication number
2020:053