100. Jouni Ovaska (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
100
Person
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr president! Juuri siksi meidän täytyy päivittää myöskin Helsingin sopimusta, jotta se ottaisi paremmin huomioon ne kriisit ja asiat, mitä maailmalla tapahtuu, ja antaisi meille työkaluja vastata niihin myös ennalta ehkäisevästi.

 

Skandinavisk oversettelse

Herr president! Just därför måste vi också uppdatera Helsingforskonventionen så att den bättre beaktar kriser och händelser ute i världen och ger oss verktyg för att också kunna förebygga dem.