101. Anniken Huitfeldt (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
101
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jeg er ikke med på at det er noen motsetning mellom det å jobbe for fred, forsoning og konfliktløsing i andre deler av verden og det å styrke vårt eget forsvar. Vi styrker vårt eget forsvar, men vi er mange nordiske utenriksministre her som deltar aktivt i freds- og forsoningsarbeid i andre deler av verden. Selv var jeg i Colombia for en uke siden. Der har Norge gjort en veldig formidabel innsats over flere år gjennom å få grupper der til å snakke sammen, og vi går nå i gang med å forhandle med også andre militære grupper.

Jeg mener at dette ikke er noen motsetning. Vi skal nå bidra med stor humanitær hjelp også i andre deler av verden, vi skal hjelpe flyktninger i andre deler av verden, og det er i god nordisk tradisjon. Men dette internasjonale engasjementet henger sammen. Vi tar vare på vår egen sikkerhet, men vi skal også bidra med vår kompetanse om konfliktløsing.

Historisk sett har vi tilhørt land som har vært i dype konflikter med hverandre. Når jeg reiser til utlandet, pleier jeg alltid å fortelle om den avtalen som førte til at Norge ble et selvstendig land. Da regulerte vi Klaraelva på svensk side og Trysilelva på norsk side, for hvis vi ikke hadde gode regler for hvordan vi kunne regulere dette elveløpet, klarte vi heller ikke å få til et godt samarbeid mellom våre to nasjoner. Dette står som et forbilde for veldig mange andre land i verden, og jeg mener at alle vi nordiske utenriksministre bidrar aktivt i dette arbeidet.