105. Ann-Sofie Alm (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
105
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr president! Vi har ett djupt allvarligt säkerhetspolitiskt läge i Europa med ett Ryssland som för ett allvarligt, aggressivt och fullskaligt krig mot Ukraina. Jag är nog inte ensam här inne om att önska av hela mitt hjärta att det här kriget tar slut och att det tar slut snabbt. Alla här inne är nog också överens om att vi behöver agera resolut beträffande Ryssland och andra länder som agerar destruktivt mot fred och frihet.

Nordens länder står starka på gemensamma värderingar. Vi är framgångsrika, och vi får allra störst genomslag genom att agera tillsammans, även i en baltisk och en europeisk kontext. Jag skulle gärna, herr president, vilja höra ministrarna utveckla lite mer. Det gläder mig mycket att Norges och Sveriges utrikesministrar har tagit det första steget och rest tillsammans till Estland.

Samarbete och samverkan ger samförstånd. Det är någonting som är väldigt värdefullt i dessa tider. En fråga som har varit uppe väldigt många gånger här i Nordiska rådet men som vi försiktigt kan säga har tagit lite lång tid, herr president, är nordisk samverkan vid våra ambassader. Nordiska rådet fyller ju 70 år, och vi firar med glädje. Vi har vår gemensamma ambassad i Berlin. Den har redan fyllt några fler än 20 år. Detta är kostnadseffektivt och bidrar till att visa upp oss gemensamt för att göra oss än starkare.

Min punkt för att kunna diskutera detta är huruvida det, som utrikesministrarna ser det, finns möjlighet att öppna fler gemensamma ambassader. Jag tror att det är fler än jag som känner att det vore väldigt fint om nästa initiativ skulle kunna få ta plats i Ukraina.