107. Lotta Johnsson Fornarve (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
107
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr president! Jag tackar utrikesministrarna för inledningsanförandena. Som många har sagt befinner sig Europa och Norden i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. Läget har både förändrats och försämrats, mycket på grund av Rysslands brutala angreppskrig på Ukraina, något som vi självklart kraftfullt fördömer. I den här nya svåra situationen måste Norden stärka både sitt samarbete och sitt militära och civila försvar. Men det är också viktigt att vi stärker det fredsbyggande arbetet och står fast vid ett starkt bistånd för att främja demokrati, mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Allt det här hör samman.

Men för att stärka de nordiska medborgarnas säkerhet och trygghet är det också viktigt att vi jobbar för att se till att vi aldrig får några kärnvapen på nordiskt territorium. Det här är oerhört viktigt för vår trygghet. Kärnvapen är vår tids domedagsvapen. Om kärnvapen skulle komma till användning skulle det få oöverskådliga konsekvenser när det gäller antal döda och förstört territorium. För att garantera att detta inte händer borde vi i Norden utropa Norden som en kärnvapenfri zon. Jag skulle vilja höra utrikesministrarnas synpunkter på att utropa Norden som en kärnvapenfri zon. Jag hoppas att den möjligheten finns.