109. Eva Biaudet (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
109
Person
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! Ärade utrikesministrar! I dessa svåra tider behöver vi alldeles riktigt påminna oss om att själva utrikes- och säkerhetspolitiken bör ha en bred agenda. Norden behövs nu mer än på länge för att också öka kvinnors och flickors politiska och ekonomiska delaktighet och stärka deras roll i fredsprocesser och krishantering.

Det senaste årets händelser understryker att det inte finns någon säkerhet utan demokrati. Auktoritära länder är inte endast ett hot mot sina egna medborgare utan även mot hela världen. Jag gläds åt utrikesministrarnas gemensamma utlåtande från september 2022 om att effektivisera åtgärderna för att stärka och skydda demokratin även globalt. Behovet är stort, och vi kan göra skillnad tillsammans i en värld där det 2021 rapporterades att endast 15 länder utvecklats till att vara mer demokratiska och 33 till att vara mer auktoritära. Det är häpnadsväckande att endast 13 procent av världens befolkning bodde i liberala demokratier år 2021.

I Europa hotar antigenusrörelsen våra värderingar. Bekämpande av våld mot kvinnor, rätten till abort samt främjande av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är någonting som vi behöver ta på högsta allvar. Vi behöver också särskilt stödja kvinnor och kvinnorättskämpar i kampen för deras rättigheter i konflikter och i auktoritära länder som Afghanistan och Iran. Det är omöjligt att acceptera att kvinnorna där lämnas ensamma. Ärade utrikesministrar, jag hoppas att vi också kan diskutera vad vi i Norden tillsammans kan göra för att stödja de iranska och afghanska kvinnorna i deras kamp för kvinnors rättigheter och frihet.