111. Anniken Huitfeldt (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
111
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jeg tror at når det gjelder fokus på kvinners rettigheter, står vi sammen om det i Norden, uavhengig av hvilket parti vi tilhører. Vi ser at kvinners rett til å bestemme over egen kropp – abort og prevensjon – er under angrep i veldig mange land. Vi har et stort nordisk engasjement for å samarbeide med de likesinnede landene på disse områdene.

Det handler også om kvinners rettigheter i Iran. Det er også tema når vi møtes, hvordan vi skal heve vår stemme for å få fokus på kvinner i både Iran og i Afghanistan. Vi har snakket mye om demokrati i dag, og vi ser at i de landene som går i mer autoritær retning, er det nettopp disse gruppene man innskrenker rettighetene til. Det gjelder kvinners rett til abort og prevensjon, og det gjelder skeive/LHBTI-personers rettigheter. Det ser vi er et gjennomgående tema.

Jeg mener at demokrati blir stadig viktigere for de nordiske landene å koordinere i utenrikspolitikken, og vi lover dere: Vi skal ikke gjøre Ukraina til en glemt krig. Vi skal fortsette å støtte det ukrainske folk.