113. Tobias Billström (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
113
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr president! Jag vill besvara frågorna från den isländska delegaten. Naturligtvis tycker den svenska regeringen alltjämt att jämställdhetsfrågan är en väldigt viktig uppgift för oss alla att arbeta med. Det faktum att vi tar bort den etikett som tidigare använts beror på att vi anser att etiketten har en tendens att skymma innehållet. Det är inte fråga om att diskutera vilken skylt vi sätter upp utan innehållet bakom den, och det ämnar den svenska regeringen alltjämt göra när det gäller jämställdhet.