116. Lotta Johnsson Fornarve (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
116
Talerrolle
Nordisk Grøn Venstre
Status
Waiting for transcription
Dato

Herr president! Nordisk grön vänster har skrivit en motion om att de nordiska länderna bör engagera sig för att bidra till att den långvariga konflikten i Västsahara får en lösning. Västsahara har illegalt ockuperats av Marocko sedan 1975. Trots att FN och den internationella domstolen har motsatt sig detta fortsätter ockupationen. Redan 1990 kom parterna Polisario och Marocko överens om att genomföra en FN-ledd folkomröstning om Västsaharas självständighet. På grund av Marockos ständiga sabotage har folkomröstningen ännu inte ägt rum. I samband med Marockos anfallskrig flydde stora delar av den västsahariska befolkningen ut i Saharas öken, där de fortfarande lever under svåra omständigheter i flyktingläger och är helt beroende av omvärldens stöd för sin överlevnad.

För ett par år sedan, 2020, bröts den långvariga vapenvilan av Marocko, och det pågår återigen ett lågintensivt krig. Det här har ytterligare förvärrat situationen för de västsaharier som bor kvar i det ockuperade Västsahara, med trakasserier, förföljelser, fängslanden, tortyr och så vidare. Utländska journalister och observatörer släpps inte in i det ockuperade Västsahara, inte ens FN:s sändebud.

Den här konflikten måste få en lösning. Norden skulle kunna bidra till att få en lösning på ett konstruktivt sätt. Vi fick höra här att Norden inte ska engagera sig i frågor utanför området. Men på 80-talet var Norden väldigt engagerat i kampen mot rasismen och apartheidsystemet i Sydafrika. Jag kommer tydligt ihåg det. Det var ett väldigt väl etablerat samarbete. Jag skulle vilja påstå att Norden bidrog till att apartheidsystemet avskaffades en gång i tiden. Norden skulle återigen kunna bidra, den här gången till att avskaffa Afrikas sista koloni, till att börja med genom att utarbeta tydliga riktlinjer, så att nordiska företag inte investerar på ockuperad mark i Västsahara. Man skulle också kunna bidra kraftfullt till att den utlovade folkomröstningen äntligen kommer till stånd genom att agera gemensamt både i FN och i EU för detta.