125. Heléne Björklund (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
125
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! Jag vill tacka för en intressant och viktig redogörelse från försvarsministrarna och försvarsminister Gram. Jag instämmer med tidigare talare: Vi lever i en mycket intressant och speciell tid här i Norden. Försvarsfrågorna är ju inte en officiell del av samarbetet inom Nordiska rådet, men vi har en tradition av att ändå samarbeta tätt när vi behöver. Efter Putins olagliga krig i Ukraina är det nordiska försvarsarbetet mer relevant än någonsin. Vi har i Norden en relevant plats, inte minst geopolitiskt, inom det säkerhetspolitiska området.

Vi kan inte längre känna oss trygga, och vi måste räkna med en period, som kanske blir lång, av denna anspänning. Då måste vi stå tillsammans med våra grannar och bygga gemensam säkerhet, gemensamma värderingar och gemensam trygghet. Nu ser vi att varje land ökar sina försvarsanslag. Det behövs mer av allt: fler stridsflygplan, fler ubåtar - ja, mer materiel och mer av allt och det samtidigt. 

Mina frågor till försvarsministrarna är: Hur ser ni på de upphandlingar som ska göras? Hur kan vi göra för att det ska gå snabbare? Finns det diskussioner om gemensamma upphandlingar, eller hur diskuterar ni detta samarbete?