126. Anna Starbrink (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
126
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! Tack för redogörelserna från ministrarna! På sitt 70:e år har Nordiska rådet en förnyad relevans för att vi tillsammans ska stärka våra länders och våra invånares möjligheter att leva ett gott liv i frihet. Jag är ny här i Nordiska rådet, men jag förstår att jämfört med förra året står vi alla tillsammans inför en ny situation. Vi har krig i Europa.

President! Rysslands orättfärdiga anfallskrig mot Ukraina skapar svåra tider, först och främst naturligtvis för Ukrainas folk. Men även Europa i övrigt, så också Norden, påverkas. Vårt säkerhetsläge har allvarligt försämrats.

Mittengruppen har varit den av Nordiska rådets partigrupper som mest aktivt har efterfrågat en förstärkning av det nordiska utrikes- och försvarssamarbetet. Vi skulle gärna se en uppdatering av Helsingforsavtalet för vår tid eftersom varken utrikes-, försvars-, säkerhets- eller beredskapssamarbeten finns med i avtalet i dag.

Det nordiska försvarssamarbetet har förstås utvecklats redan före kriget, trots svagheterna i avtalet. Nordefcosamarbetet kommer att få nya förutsättningar nu när både Sverige och Finland är på väg att bl medlemmar i Nato. Stoltenbergrapporten, som kom 2009, var historisk. Många av rekommendationerna i rapporten har man också arbetat vidare med och förverkligat. Vi ser från Mittengruppen att det skulle vara värdefullt med en ny version, en Stoltenberg 2-rapport, för att kunna göra en gemensam säkerhetsanalys och utifrån den bygga en gemensam situationsbild som vi kan utgå ifrån i det fortsatta arbetet.

President! Jag är glad över beskedet från våra ministrar att man ser över Nordefcos vision från 2018, för det är väldigt mycket som har hänt sedan dess. Jag välkomnar verkligen det beskedet. Men min fråga är: Går det att säga någonting om tidsplanen för arbetet, och kan vi förvänta oss en ny gemensam säkerhetsanalys i Stoltenbergrapportens anda?