128. Lars Wistedt (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
128
Speaker role
Nordisk Frihed
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Fru president! Min fråga eller snarare reflektion går till den norske försvarsministern. Sedan vill jag också haka på föregående talare och tacka Finland, för lillebror från i går har uppenbarligen blivit storebror i dag och går före och leder vägen in. Detta är vi ytterligt tacksamma för. 

I går talade president Niinistö och i dag utrikesminister Billström bland annat om ett ökat djup i försvaret i Norden, då Sverige och Finland ju är på väg in i Nato. Då tänker man sig kanske först ett rent territoriellt djup, men som Norges försvarsminister redogjorde för här ser vi även ett utvecklat materielstödsdjup. Häri förutsätter vi inte bara inköp av materiel utan också teknikstöd, där länder i det bakre området så att säga kan hjälpa länder som är insatta i konflikten med personal, tekniskt kunnande och erfarenhet som kan stödja det land som är i konflikt. 

Vi ser också behovet av en liknande samordnad strategi inom civilförsvarsområdet, främst genom samövning av personal, så att det blir möjligt att utan byråkratiskt krångel snabbt kunna komma ett broderland till undsättning och inte fastna på en massa politiska beslut, papper eller stämplar, ifall man blir utsatt för den typ av terrorangrepp som vi ser i Ukraina i dag, mot civila mål, städer och så vidare. Detta inbegriper, som vi ser det, även en civil skyddsförmåga mot CBRN-stridsmedel och inte bara ett militärt skydd. Vi bör därför bygga vidare på detta och utveckla det väldigt snart. 

Jag skulle vilja be Norges försvarsminister att kort reflektera över dessa synpunkter och också tacka för de tydliggöranden som gjordes i anförandet tidigare.